Search
  • Sasee Chanprapun

การจัดล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ-ล่ามการประชุมที่ซิดนีย์

Updated: Nov 14, 2020

Summit in Sydney

#ล่ามการประชุมระหว่างประเทศ


เมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสไปแปลในการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติสมาคมหนึ่งในภูมิภาค งานนี้เป็นงานสำคัญที่ประเทศคู่ค้าเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่ Sydney Convention Centre ซึ่งตั้งอยู่ริม Darling Harbour และเพิ่งสร้างใหม่เสร็จได้เพียง 1 เดือนจึงยังใหม่เอียมอยู่ในตอนนั้น


แม้ประเทศเจ้าภาพจะตั้งอยู่ในซีกโลกใต้แต่เป็นประเทศที่ใช้แบบแผนการจัดการประชุมแบบตะวันตกในการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแปล มีการจัดหาทีมล่ามแบบยกทีมเพื่อไปแปลในงานนี้ ซึ่งมีข้อดีคือล่ามทุกคนในทีมมีความชำนาญในระดับเดียวกัน สามารถทำงานเข้าขากันได้ดีในกรณีที่ต้องมีการแปลจากภาษาแม่เป็นภาษาต่างประเทศ (retour) เพื่อให้ล่ามภาษาอื่นๆนำไปแปลต่อเป็นภาษาของตนอีกที (relay) เช่นหากผู้เข้าประชุมจากประเทศไทยต้องการกล่าวต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทยล่ามจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ดำเนินการประชุม (floor) ที่ในกรณีของการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ล่ามภาษาอื่นๆนำไปแปลเป็นภาษาของตนอีกทอดหนึ่ง หากผู้จัดเตรียมให้แต่อุปกรณ์แล้วให้แต่ละประเทศนำล่ามของตนเองมาอาจทำให้เกิดปัญหาในการแปลได้นานัปการ ตั้งแต่ผู้ที่มาแปลไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์สำหรับการแปลแบบล่ามพูดพร้อม (อาจกดปุ่มผิดทำให้ผู้ฟังไม่ได้ยิน) ไปจนถึงผู้ที่มาแปลสามารถแปลได้เฉพาะส่วนของสุนทรพจน์ที่เตรียมคำแปลใส่กระดาษมาอ่านด้วยสำเนียงภาษาต่างประเทศที่ดี แต่ไม่สามารถแปลส่วนอื่นๆเช่นส่วนถาม-ตอบได้เพราะยังขาดทักษะในการแปล บางครั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ตู้ล่ามไว้โดยไม่มีการใช้งานจากประเทศผู้เข้าร่วมประชุม นับว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนและถูกนำไปใช้อย่างสูญเปล่า ในการประชุมครั้งนี้ทางรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับแปลภาษาและทีมงานแบบชุดใหญ่ไว้ให้ มีทั้งอุปกรณ์และตู้ล่ามสำหรับทีมล่ามที่รัฐบาลประเทศเจ้าภาพจัดหามา และมีอุปกรณ์และตู้ล่ามสำหรับทีมล่ามที่ติดตามรัฐบาลของแต่ละประเทศมาด้วย ผู้จัดได้จัดให้ทีมล่ามแต่ละทีมมีล่าม 3 คนเพื่อสลับกันแปล โดยแบ่งกันแปลทั้งในห้องประชุมหลักซึ่งเป็นการแปลแบบพูดพร้อม และในการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำประเทศซึ่งเป็นการแปลแบบพูดตาม (consecutive) กับออกไปแปลนอกสถานที่ คือที่บ้านประจำตำแหน่งของนายกฯที่ Kirribilli สำหรับการพูดคุยแบบสบายๆและเป็นกันเองในหมู่ผู้นำ (retreat)


เจ้าภาพได้จัดล่ามไว้สำหรับภาษาของทุกประเทศที่เข้าประชุมยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอยู่แล้ว ทีมล่ามจึงเป็นทีมที่ใหญ่มาก จำเป็นต้องมีผู้ประสานงาน (consultant interpreter) ที่จะเป็นคนคอยนัดหมายเวลา จัดหาเอกสาร และประสานข้อมูลระหว่างล่ามกับผู้จัดและล่ามกับช่างเทคนิค ฯลฯ ผู้ประสานงานมักเป็นล่ามอาวุโสที่มีความเข้าใจการทำงานของล่ามและสามารถคุยกับผู้จัดได้ว่าการจัดการแบบไหนจะได้ผลหรือไม่ได้ผล ทำให้ล่ามสามารถจดจ่ออยู่กับการแปลได้โดยไม่ต้องพะวงกับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่นอุปกรณ์ขัดข้อง หรือยังไม่ได้เอกสารการประชุม ฯลฯ เช่นในการประชุมครั้งหนึ่งผู้จัดนำตู้ล่ามไปตั้งโดยให้หันหน้าเข้าข้างฝาด้วยความหวังดีว่าจะได้ไม่มีใครเดินผ่านให้เสียสมาธิ เมื่อผู้ประสานงานไปดูสถานที่ก่อนวันงานและเห็นเช่นนั้นก็ไปคุยให้มีการหันตู้กลับมาเห็นโลกภายนอกได้ทันวันประชุม ผู้ประสานงานที่ดีจึงมีความสำคัญมาก


เนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ได้มีการเตรียมงานอย่างดีงานส่วนใหญ่จึงผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น ทำให้ได้ข้อคิดว่าการจัดงานประชุมให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนที่ดีล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร และมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ ผู้จัดงานจำนวนมากในประเทศที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการทำงานกับล่ามอาจมองข้ามประเด็นเรื่องนี้ไป บางหน่วยงานไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับจ้างล่ามแล้วมาคิดจ้างเอาในนาทีสุดท้ายจึงต้องไปแปรงบประมาณของค่าใช้จ่ายหมวดอื่นมา กระนั้นก็อาจยังไม่พอสำหรับการจ้างล่ามคุณภาพที่มีประสบการณ์ นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่อุตส่าห์เตรียมงานส่วนอื่นมาอย่างดีแล้ว แต่มาตกม้าตายในเรื่องล่ามและอุปกรณ์ 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ศ. ศศี จันทร์ประพันธ์ schanprapun@yahoo.com เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นล่ามการประชุมอิสระ สมาชิกสมาคมล่ามการประชุมระหว่างประเทศ (AIIC) เป็นอาจารย์สอนโครงการปริญญาโทการแปลล่ามที่ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องการแปลและการแปลแบบล่าม ต้องการยกระดับวงการล่ามไทยให้มีมาตรฐานที่ดี และส่งเสริมศักดิ์ศรีในอาชีพล่าม

38 views0 comments